Úkrytová a evakuačná batožina - čo robiť v prípade evakuácie

Pre osobné účely sme vyzbierali informácie k často skloňovanej téme "čo robiť v prípade evakuácie" z rôznych stránok webu, o ktoré sme sa rozhodli ako o ucelený súbor podeliť aj s Vami

Čo robiť v prípade evakuácie

V prípade vzniku mimoriadnej situácie sa môže stať, že budete vyzvaní na evakuáciu. Preto si pripravte evakuačnú batožinu pre prípad opustenia bytu v dôsledku jej vzniku alebo ak je nariadená evakuácia.
Ako evakuačná batožina môže poslúžiť ľahká cestovná batožina, napr. batoh, cestovná taška alebo kufor. 

Batožinu označte svojim menom a adresou !!! 

Evakuácia obyvateľstva sa vykonáva z dôvodu nevyhnutného časového obmedzenia pobytu osôb na ohrozenom území: 
a) krátkodobo s možným návratom osôb do 72 hodín, 
b) dlhodobo s možným návratom osôb po 72 hodinách. 

Časové obmedzenie pobytu osôb na ohrozenom území sa určí spravidla pri vyhlásení evakuácie. 

Obyvateľstvo sa o evakuácii vyrozumieva vyhlásením varovného signálu „VŠEOBECNÉ OHROZENIE“ s následnými slovnými informáciami prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov. 


EVAKUÁCIA SA PLÁNUJE, ZABEZPEČUJE A VYKONÁVA: 
- v okolí jadrovoenergetického zariadenia, 
- územia ohrozeného zamorením pri havárii alebo pri inej mimoriadnej udalosti spojenej s únikom nebezpečnej látky, 
- z územia, na ktorom pôsobia následky živelnej pohromy alebo katastrofy, ktoré dočasne alebo dlhodobo neumožňujú pobyt osôb, domácich zvierat na tomto území, 
- z územia ohrozeného haváriou vodohospodárskych diel, 
- počas vojnového stavu a vojny z ďalšieho územia vyčleneného pre potreby operačnej činnosti vojsk Armády Slovenskej republiky. 


NEVYHNUTNÉ OPATRENIA PRE OPUSTENIE BYTU ALEBO RODINNÉHO DOMU PRED EVAKUÁCIOU
- vypnite kúrenie,
- uhaste otvorený oheň vo vykurovacích zariadeniach a iné spaľovacie zariadenia, 
- uzatvorte hlavný prívod vody, plynu,
- nevypnite elektrinu, 
- vypnite elektrické spotrebiče (okrem chladničiek, mrazničiek),
- odpojte anténne zvody,
- pripravte si evakuačnú batožinu, uzamknite byt a na dvere dajte oznámenie, že ste byt opustili a urýchlene sa dostavte na určené miesto evakuácie,
- presvedčte sa, či vaši susedia vedia o vzniknutej situácii a o evakuácii,
- ak sa vo vašom okolí nachádzajú deti bez dozoru, starí alebo nevládni ľudia, pomôžte im,
- ak môžete, sledujte rozhlas, televíziu, miestny rozhlas a pod., kde sa dozviete informácie o možnom ohrození,
- upozornite na obyvateľov, ktorí odmietli evakuáciu,
- priestor opúšťajte najkratšou cestou z oblasti ohrozenia, podľa možností kolmo na smer vetra, 
- dodržujte pokyny osôb a príslušných orgánov, ktoré zabezpečujú evakuáciu,
- vykonajte presun do evakuačného zberného miesta,
- v tomto mieste sa dozviete, kde je vaše evakuačné stredisko s miestom ubytovania, stravovania a pod.

Presuny sa vykonávajú peši. Pre matky s deťmi do 3 rokov, pre starých a imobilných obyvateľov, budú do 4 hodín po vyhlásení evakuácie pristavené evakuačné prostriedky, ktoré ich odvezú do evakuačného strediska – stanice výstupu.

 ČO ROBIŤ, KEĎ JE NARIADENÁ EVAKUÁCIA
- dodržiavajte zásady na opustenie bytu,
- zoberte si so sebou evakuačnú batožinu,
- dostavte sa na vopred určené miesto (bližšie informácie o zhromažďovacom priestore evakuácie sa dozviete z vysielania regionálnych rádiových staníc),
- ak budete mať povolené použiť vlastné vozidlo, so sebou vezmite toľko osôb, koľko bude možné. Nezabudnite pritom sledovať dopravné informácie v rádiu, riaďte sa dopravnými pokynmi polície a miestnymi úpravami pomocou dopravných značiek,
- pokiaľ sa nemôže použiť vlastné vozidlo, preprava je zabezpečená prostredníctvom prostriedkov verejnej dopravy, o ktorej budete informovaní miestnym rozhlasom (spôsob prepravy a miesto, kde sa máte sústreďovať).


V prípade evakuácie treba dodržiavať všetky pokyny osôb a príslušných orgánov, ktorí zabezpečujú evakuáciu !!!

O skončení ohrozenia sú obyvatelia včas informovaní a budú sa môcť vrátiť do svojich domovov.


 ÚKRYTOVÁ A EVAKUAČNÁ BATOŽINA

Odporúčané hmotnosti: 
- úkrytovej batožiny:          10 – 15 kg

- evakuačnej batožiny:  -  25 kg u dospelej osoby,

                                           -  15 kg u dieťaťa,

                                           -  5 kg príručnej batožiny okrem batožiny podľa prvého a druhého bodu.

Odporúčaný obsah batožiny:

1. osobné doklady, peniaze a iné cennosti,

2. lieky a nevyhnutné zdravotnícke pomôcky,

3. základné potraviny a pitná voda na dva až tri dni,

4. predmety osobnej hygieny,

5. vrecková lampa,

6. prikrývka alebo spací vak,

7. náhradná osobná bielizeň, náhradný odev, náhradná obuv a nepremokavý plášť,

8. ďalšie nevyhnutné osobné veci.


Odporúčaná evakuačná (úkrytová) batožina: 
- základné trvanlivé potraviny, najlepšie v konzervách, dobre zabalený chlieb a hlavne pitnú vodu na 2 – 3 dni, 
- predmety dennej potreby (jedálenskú misku a príbor), hygienickej potreby a toaletný papier, 
- osobné doklady, peniaze, dôležité dokumenty (poistné zmluvy), cennosti malých rozmerov, 
- osobné lieky, vitamíny a nevyhnutné zdravotnícke potreby, 
- náhradná bielizeň, odev, obuv, nepremokavý plášť, 
- prikrývka alebo spací vak, 
- vrecková lampa, sviečka a zápalky, 
- pre dieťa nezabudnite pribaliť hračku, 
- ďalšie nevyhnutné osobné veci podľa potreby a uváženia (mobilný telefón, prenosné rádio s rezervnými baterkami a pod).  

Veci, ktoré budete v úkryte potrebovať, je najlepšie dať do kufríka z dôvodu lepšieho odmorenia.

do úkrytu je zakázané brať:
- strelné zbrane, strelivo, výbušniny a roznety, zápalné látky, rýchlo sa kaziace potraviny, alkoholické nápoje, objemné predmety, domáce a iné zvieratá.

PRED ODCHODOM DO ÚKRYTU TREBA VYKONAŤ TIETO OPATRENIA:
- upozorniť susedov, najmä choré a staršie osoby,
- vypnúť všetky elektrické a plynové spotrebiče, odpojiť od zdrojov, antén, 
- všade uhasiť oheň,
- zavrieť všetky uzávery vody, plynu, pary vrátane prívodov do radiátorov kúrenia,
- zatvoriť okná, 
- zamknúť byt.

ZÁSADY SPRÁVANIA SA V ÚKRYTOCH 

- správajte sa zodpovedne a riaďte sa úkrytovým poriadkom, 
- dbajte na pokyny obsluhy úkrytu, 
- šetrite vodou a potravinami, 
- udržujte čistotu a poriadok, 
- zdržiavajte sa v určenom priestore, nepohybujte sa zbytočne po úkryte a nehovorte hlasno (treba vytvoriť ohľaduplné prostredie, nekričať, nevyvolávať hádky), 
- chovajte sa kľudne, vzájomne si pomáhajte ( hlavne starším a chorým osobám, ženám s deťmi), 
- všetky nádoby s vodou musia byť uzavreté, aby sa nezvyšovala vlhkosť v úkrytoch,
- nefajčite, nepoužívajte otvorený oheň a elektrické spotrebiče, 
- v priestore ukrytia si dôkladne umyte ruky, tvár a najmä nekryté časti tela, vypnite ventilačné a klimatizačné zariadenia, uzavrite a utesnite okná, dvere a ventilačné otvory, 
- chráňte si dýchacie cesty (vo vode, vodnom roztoku sódy alebo kyseliny citrónovej namočená šatka, vreckovka, obväz, vata, froté uterák,...), oči (okuliare uzavretého typu, napr. zváračské, potápačské, lyžiarske,...) a povrch tela (čižmy, galoše, gumené rukavice, čiapky, šály,...) improvizovanými prostriedkami ochrany. 

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie